Įleistomis konusinėmis galvomis metriniai

Metrinės sistemos varžtai konusinėmis galvomis.