Ritelės prisukėjai ir jų dalys

Ritelės siūlo privyniojimo mazgai ir jų detalės.